Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – Szófia Művészeti Egyesület
1. A NYILATKOZAT CÉLJA
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Szófia Művészeti Egyesület (Székhely: 2083 Solymár, Szőlőkert utca 23. Cégjegyzékszám: 12539 Adószám: 18128091-1-13) által a következő internetes oldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse: Webcím: www.szofiamuveszet.hu  www.palladionfilm.com


2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Név: Szófia Művészeti Egyesület
Székhely: 2083 Solymár, Szőlőkert utca Email cím: 7Szofia@gmail.com ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – Szófia Művészeti Egyesület
1. A NYILATKOZAT CÉLJA
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Szófia Művészeti Egyesület (Székhely: 2083 Solymár, Szőlőkert utca 23. Cégjegyzékszám: 12539 Adószám: 18128091-1-13) által a következő internetes oldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse: www.szofiamuveszet.hu www.palladionfilm.com 


2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Név: Szófia Művészeti Egyesület Székhely: 2083 Solymár, Szőlőkert utca 23.

Email cím: 7Szofia@gmail.com
nyilvántartási szám: 12539 


3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
3.1) A felhasználó a vásárlás során a következő személyes adatait köteles megadni: Név
Lakcím
Telefonszám
Email cím
Számlázási cím

Továbbá a felhasználó, nem vásárlási céllal történő adatainak rögzítése során az alábbi adatok kerülnek elkérésre: Név
Email cím
3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére. 


4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, MÓDJA ÉS CÉLJA
4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.
4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com,  honlapokon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása: tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, hírlevelek küldése ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, vevői reklamációk, megrendelések intézése piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása. Alapítványunk– a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Szófia Művészeti Egyesület fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.
4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A weboldalak használata során www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com,  egy, az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a felhasználó böngészőjében. Ezt a “sütit” bármikor kitörölheti a böngészőben található „sütik törlése” opcióval.
4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 


5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
5.1) A regisztráció és www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com,  internetes oldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói adatok törléséig tart.
5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.


6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA
6.1) A www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com,   internetes oldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

SalesAutopilot Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel 


7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: Levelezési cím: 2083 Solymár, Szőlőkert utca 23. Email: 7Szofia@gmail.com
7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 


8. HÍRLEVELEK
8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 


9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com,  weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat. 
2023. 04. 22. 
Szófia Művészeti Egyesület