Szerzői jogok

Szerzői jogok Azzal, hogy belép a www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket: A www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com honlapokon (a továbbiakban: honlapok) található tartalom a Szófia Művészeti Egyesület, (2083 Solymár, Szőlőkert utca 23. 18128091-1-13 )(a továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. A kiadó fenntart minden, a honlapok bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A honlapok oldalai teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A honlapoktól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, c) a szerzőt minden esetben hivatkozással együtt megjelöli, szerző feltüntetésének hiánya esetén, a Napfényes Élet Alapítványra hivatkozik. A a www.szofiamuveszet.hu, www.palladionfilm.com, palladion.com domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.